top of page

ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ

ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ:
 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ
(ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ:ਪਰਪਲਬਿਨat: www.inourplace.co.uk) ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ?

ਸੋਲੀਹੁਲ ਅਪ੍ਰੋਚ (NHS) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ!

ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂ?
www.inourplace.co.uk
 
ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ (ਲਿਵਰਪੂਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ) ਲਈ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ ਹੈ: ਪਰਪਲਬਿਨ
ਜੇਕਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ  ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।ਇਥੇ  ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ।

 
bottom of page